Inscrición para cursos de lingua galega en Redondela

O Servizo de Normalización Lingüística anuncia a próxima celebración de cursos de lingua galega preparatorios para as probas dos niveis CELGA1, CELGA2, CELGA3 e CELGA4, convocados pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Como en anteriores edicións, o SNL do Concello de Redondela abre o prazo de inscrición para solicitar a celebración dalgún destes cursos en Redondela.

As persoas interesadas deberán facilitar os seus datos a través do teléfono 986 400300 (pedindo a comunicación co SNL) ou do correo electrónico normalizacion@redondela.es até o 21 de febreiro, que deberán incluír: nome e apelidos, DNI, teléfono e correo electrónico de contacto, e parroquia de residencia.

Estes cursos preparatorios para as probas CELGA son voluntarios e gratuítos, e desenvolveranse entre os meses de abril e maio.